đo vẽ cắt mí

video

Cận cảnh quá trình đo vẽ trước khi cắt mí mắt Plasma – | Thẩm mỹ Delta

Trước khi cắt mí mắt bác sĩ sẽ cần thực hiện những công đoạn đo vẽ, xác định tỉ lệ mắt như thế nào...
video

Công đoạn quan trọng nhất trong quá trình cắt mí mắt – | Thẩm mỹ Delta

Một trong những công đoạn vô cùng quan trọng trong quá trình cắt mí mắt, đó chính là việc đo vẽ và xác định...
video

Công đoạn quan trọng nhất trong quá trình cắt mí mắt – | Thẩm mỹ Delta

Một trong những công đoạn vô cùng quan trọng trong quá trình cắt mí mắt, đó chính là việc đo vẽ và xác định...

Stay on op - Ge the daily news in your inbox