giảm bọng mắt dưới

video

Nữ doanh nhân trẻ ra 10 tuổi nhờ lấy bọng mỡ mắt dưới tại JW – | Thẩm mỹ Delta

Tìm đến Bệnh viện Thẩm mỹ JW Hàn Quốc trong tình trạng bọng mi mắt dưới sưng phồng, làm cho đôi mắt già nua,...

Stay on op - Ge the daily news in your inbox