giãn mao mạch trên da

video

Trực Tiếp Kết Quả Trị Giãn Mao Mạch Vùng Mũi Tại Dr.Hải Lê. – | Thẩm mỹ Delta

Laser xung dài CLARITY (Long pulse Nd: YAG laser system) là loại Laser có bước sóng 1064nm, tuy nhiên loại Laser này có độ...

Stay on op - Ge the daily news in your inbox