hình ảnh nâng mũi sau 1 tuần

video

Trò chuyện cùng bác sĩ sau nâng mũi 10 ngày – | Thẩm mỹ Delta

Cùng theo dõi hình ảnh vị khách hàng nâng mũi sau 10 ngày. Nâng mũi bao lâu thì đẹp, nâng mũi bao lâu hết sưng,...

Stay on op - Ge the daily news in your inbox