phẫu thuật nâng ngực

video

Kết quả nâng ngực sau 6 tháng | Bác sĩ Hoàng Tuấn – | Thẩm mỹ Delta

Mời mọi người theo dõi kết quả nâng ngực do Dr.Hoàng Tuấn thực hiện!
video

BS KHẢI : Nâng ngực Nano Chip Ergonomix đời thay đổi khi ta thay đổi – | Thẩm mỹ Delta

Tham khảo tại fanpage của bác sĩ Khải để biết thêm và nhận được tư vấn trực tiếp về các dịch vụ phẫu thuật...
video

BS KHẢI : TRỰC TIẾP NÂNG NGỰC NANO CHIP ERGONOMIX sau 5 ngày – | Thẩm mỹ Delta

Tham khảo tại fanpage của bác sĩ Khải để biết thêm và nhận được tư vấn trực tiếp về các dịch vụ phẫu thuật...
video

BS KHẢI: Nâng ngực cùng Bác sĩ Khải 2 – | Thẩm mỹ Delta

Tham khảo tại fanpage của bác sĩ Khải để biết thêm và nhận được tư vấn trực tiếp về các dịch vụ phẫu thuật...
video

BS KHẢI: Nâng ngực cùng Bác sĩ Khải – | Thẩm mỹ Delta

Tham khảo tại fanpage của bác sĩ Khải để biết thêm và nhận được tư vấn trực tiếp về các dịch vụ phẫu thuật...
video

SAu 24h Thực Hiện Nâng Ngực Với Túi Mentor – | Thẩm mỹ Delta

Chia sẽ kết quả sau 24h thực hiện Nâng Ngực với túi Mentor size 275cc. ➡️ ➡️ Phẫu thuật được thực hiện bởi đội ngũ Y...
video

Nâng Ngực Kết Hợp Nâng Mũi Và Nhấn Mí Mắt – | Thẩm mỹ Delta

Livestream ca Nâng Ngực vừa làm xong ngay tại phòng mổ. Nâng ngực Nanochip Ergo lệch size cho KH có ngực hõm. Chúng ta...
video

Kết Quả Sau 24h Nâng Ngực Túi Mentor Lệch Size 300 – 325 cc – | Thẩm mỹ Delta

Nâng Ngực với túi Mentor sau 24h thay băng lệch size 325cc - 300cc. ➡️ Phẫu thuật được thực hiện bởi đội ngũ Y Bác...

Stay on op - Ge the daily news in your inbox